Index > Perkhidmatan > Bungkusan

Tips untuk membungkus dan mengirim media anda yang rosak


Oleh kerana cakera keras dan media digital adalah alat elektronik yang amat getas, pembukusan alat-alat tersebut mesti dibuat dengan teliti dan sempurna. Ini dapat mengelakkan alat-alat yang getas itu dari bertambah rosak dalam proses kiriman.


Dengan megikut langkah-langkah ini, anda akan melindungi media anda sebaik yang mungkin. Anda sudah tentu tidak mahu cakera keras anda megalami kerosakan yang lebih mendalam ketika mengirim.


  • Ingat, pegang cakera keras itu seperti anda pegang telur. Perlakuan anda terhadap cakera keras yang rosak sepatutnya sama dengan perlakuan semasa cakera keras it baru.

  • Semua media yang dihantar seharusnya dibungkus dalam bungkusan buih bungkus antiestetik ( anti-static bubble wrap ). Jika ada lebih dari satu cakera keras, ianya harus dibunkus secara berlainan.

  • Sesudah media itu dibungkus, letakkan ia di dalam sebuah kotak dikelilingi oleh buih bungkus atau barang pembungkus asal yang diguna oleh pembuat media itu. untuk memastilkan pelindungan yang menyeluruh, bahan menyelubung itu harus sama rata di semua penjuru kotak itu. Ini untuk mamastikan cakera keras anda tidak boleh bergerak jikalau kotak di hentak atau ketuk.

  • Jangan letakkan sebarang kawat, sandaran, buku arahan dan disket. Kami hanya perlukan cakera keras anda, dan bukanya seluruh sistem anda.

  • Khas untuk perangakain Raid - perngamat sistem (system controller) atau sistem pelayan lengkap mungkin perlu dalam situasi khas. Sila hubungi kami untuk maklumat lanjut.

Butir-butir hubungan

© 2010 Adroit Data Recovery Centre Sdn Bhd